WILDLIFE:

Tribe receives permit to kill bald eagles despite ban